Övrigt

Cavefors om könets mystiker

Bo Cavefors skriver initierat om könets mystiker, framför allt om Georges Bataille och Maurice Blanchot. Det rör sig kring mystik där den religiösa och erotiska extasen är central, i Batailles fall om en mystik som inte främst handlar om ”inre meditation och eremitliv utan djup och öppen kommunikation och konfrontation”. Cavefors kallar dem mystiker utan Gud, de ser inget bortom här och nu samtidigt som de ”förblir i sig själva och avvisar asketiska vägar såsom varande icke-suveräna vägar till extas.” Den erotiska extasen är viktigare för Bataille, enligt vilken den skapar ”det totala utanförskap som samtidigt är dödsglädje. Att utlämna sig själv, att gå utanför sig själv betyder alltid Jagets död, den med livssperma exploderande kukens inträde i Nirvana.” Blanchot hyser inte samma tilltro till det erotiska, han är mer kylig och avvaktande men ”även denne vet att transcendensens mål endast nås med medel som kräver ett definitivt överskridande av alla gränser”. Gemensamt har dem också passiviteten, avvisandet av det politiska engagemanget, något som möjligen har sin upprinnelse i deras gemensamma intresse för Nietzsche.

”Eftervärldens svårigheter med Nietzsche är att enslingen aldrig engagerar sig för någon konkret uppgift. Han går aldrig med i demonstrationståg för världen eller för kvinnans emancipation. Denna suveränitet implicerar ett non serviam, ett avståndstagande från varje tjänande handling eller givmilt given gentjänst som icke står i masochistisk relation till sadism. Detta räddar Nietzsche från att bli slav, servil, knekt.”

Engagemanget leder bort från människans innersta väsen. ”Människan som vill bevara sitt egenvärde låter sig inte reduceras till pusselbit. Lycka, förlösning och kamp för frihet kan endast ske om författaren, filosofen, konstnären och människan i allmänhet bekänner sig till den frihet hon givits av Gud, som hon bär inom sig. När författare leder läsare mot politiska, sociala, religiösa och vetenskapliga mål, reduceras litteraturen till autencitetens, suveränitetens skugga.”

Annonser
Standard