Kulturella exkurser, underjorden

Linje

Miles Davis - Birth of the cool

Tidigt 1900-tal: Trots slaveriets formella avskaffande cirka femtio år tidigare kvarstår i högsta grad underordningen, rasismen, exkluderingen. Cool förblir en attityd bland svarta som vill distansiera och avskärma sig från makten, utan att utsättas för bestraffning. Denna tradition av cool förvaltas och förbinds med bluesen och jazzen. Säregna estetiska och stilistisk attribut etableras.

Mitten av 1900-talet: cool återvitaliseras och införlivas i populärkulturen via 40-talets film noir och 50-talets ungdomskultur i New York. Från att ha vuxit fram bland svarta under slaveriet spred det sig nu också till vita ungdomar som ett förhållningssätt till ytterligare ett slaveri: löneslaveriet. Cool blir nu ett sätt att markera avsky för konformismen, att vägra sålla in sig i den skötsamma arbetskraften, och utstaka egna miljöer i den allt mer påträngade urbana omgivningen.

Decennier senare: cool återuppstår med cyberpunkens reappropriering av film noir och proto-punkare som William Burroughs och andra beatniks. Globalt kontrollsamhälle, konstant övervakning, terror, mardrömmens och rädslans hegemoni. Cool blir ett naturligt attribut bland våra antihjältar i ett dystopiskt samhälle som dagens dito efterliknar allt mer. Liksom för tidigare slavar blir cool ett sätt att visa sitt förakt för makten utan att gå ut i öppen konflikt. Cyberpunkens antihjältar — hackers, freaks, outsiders — förvaltar en tradition av osynliga göranden och mixar det med urbana posthumana mutationer — ett spel med digitala virus, antropologiska uttåg och hybriditeter.

Annonser
Standard