Gamla inlägg

Imperiets barbarer och det nya augustinska projektet

Jämsides med multitudens exodus reser sig imperiets barbarer. Barbarerna växer fram i ytterkanterna av metropolerna där de utsätts för ett dubbelt förtryck: exploatering och exkludering. De väldiga uppror som barbarerna rest mot imperiet har sänt chockvågor som krossar alla gränser och sprider sig som en löpeld. Men dessa uppror har i slutändan förblivit dialektiska, destruktiva och oförmögna att anknyta till en utsida, till ett kommande folk.

Hedervärda revolutionärer som Fanon och Malcolm X förblir relevanta för dagens situation. Dessvärre är de svarta nationalisternas organisationsformer hopplöst utdaterade. De disciplinerade cityarméerna håller inte upp mot de okontrollerbara svärmarna.

Precis som Malcolm X lämnade kristendomen och konverterade till islam behöver kanske det nya augustinska projektet bli muslimskt. Endast om barbarernas världsliga uppror kan förenas med ett andligt uppror föreligger möjligheten till ett barbarernas skapande våld. Detta projekt måste förvisso också ockupera geografiska områden, men kommer framför allt att lyckas till den grad det förmår en grundlig själslig omvandling.

Annonser
Standard