Gamla inlägg

Jünger

Efter att till slut ha upptäckt storheten i Ernst Jüngers ‘Över linjen’ och läst lite utdrag köpte jag genast Carl-Göran Heidegrens bok Preussiska anarkister för att läsa mer om denna spännande tänkare. Jünger har nämnts och citerats tidigare (se Ättestupans sammanställning), men några djupare diskussioner har inte, till min kännedom, förekommit, bortsett från aucunnys Jünger och den oförvillade blicken och Svartvits Nollpunkten. Det vore mycket givande om Jüngertrenden kunde hålla i sig och få ett nytt uppsving.

Uppdatering: Mitt första bidrag är en läsning av ‘Över linjen’: Botemedel mot opportunism och cynism.

Annonser
Standard